Cynhaliwyd gŵyl gerdd ganolradd flynyddol y Gwasanaeth Cerdd ar Fawrth 2il a’r 3ydd yn neuadd Ysgol y Frenhines Elizabeth yng Nghaerfyrddin. Dros y ddwy noson y…

Mae disgyblion ysgolion uwchradd Sir Gar yn prysur baratoi ar gyfer yr Ŵyl Hŷn eleni. Cynhelir ymarferion yn Ysgol Uwchradd y Frenhines Elizabeth ar benwythnosa…

Mae dros dair mil o ddisgyblion ysgolion cynradd o bob rhan o'r sir wedi cael eu diddanu gan staff Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar eu taith flynyddol o g…

Llongyfarchiadau i bob disgybl a oedd yn rhan o Ensembles Cerdd Chwe Sir ERW. Bu’n flwyddyn lwyddiannus arall gyda chynrychiolaeth sylweddol o blith disgybl…

Cynhaliwyd Proms Iau Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar Fehefin 18fed, 19eg, 23ain a’r 24ain gyda pherfformiadau yn Theatr Ffwrnes Llanelli i leoliad oedd yn l…

Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ail gyngerdd Gŵyl Gerdd Hŷn y Sir ar Ebrill 8fed yn Theatr y Lyric, Caerfyrddin. Ymddangosodd dros 150 o ddisgyblion…

Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin cyngerdd agoriadol Gŵyl Gerdd Hŷn y Sir ar Fawrth 31ain yn Theatr y Ffwrnes, Llanelli. Ymddangosodd dros 150 o ddisg…

Cynhaliwyd gŵyl gerdd ganolradd flynyddol y Gwasanaeth Cerdd ar Fawrth 10fed a’r 11eg yn neuadd Ysgol y Frenhines Elizabeth yng Nghaerfyrddin. Dros y ddwy noson…

Ym mis Gorffennaf 2013 cymerodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin wythdeg o ddisgyblion o'r Band Chwyth Hŷn a'r Gerddorfa Hŷn ar daith gyngerdd i Baris. Rhoddodd…

Roedd Theatr Y Ffwrnes, Llanelli a Theatr y Lyric yng Nghaerfyrddin dan ei sang ar Fehefin 11fed, 12fed a’r 13eg wrth i Wasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin gyflwyno…

Showing news from 11 to 20 of 31. Showing page 2 of 4. Results pages: