Cynhaliwyd Proms Iau Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar Fehefin 14eg, 15fed, 19eg a’r 20fed gyda pherfformiadau yn Theatr Ffwrnes Llanelli i leoliad oedd yn ll…

Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin yr Ŵyl Gerdd Hŷn flynyddol dros ddwy noson yn ystod mis Mawrth ac Ebrill, yn Neuadd y Gwendraeth, Drefach. Dros y dd…

Cynhaliwyd gŵyl gerdd ganolradd flynyddol y Gwasanaeth Cerdd ar Fawrth 13ydd a’r 15fed yn neuadd Ysgol y Frenhines Elizabeth yng Nghaerfyrddin. Dros y ddwy noso…

Cynhaliwyd Proms Iau Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar Fehefin 15fed, 16eg, 20fed a’r 21ain gyda pherfformiadau yn Theatr Ffwrnes Llanelli i leoliad oedd yn l…

Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin yr Ŵyl Gerdd Hŷn flynyddol dros ddwy noson yn ystod mis Mawrth, yn Neuadd y Gwendraeth, Drefach. Dros y ddwy noson y…

Cynhaliwyd gŵyl gerdd ganolradd flynyddol y Gwasanaeth Cerdd ar Chwefror 29ain a’r Fawrth 2il yn neuadd Ysgol y Frenhines Elizabeth yng Nghaerfyrddin. Dros y dd…

Cynhaliwyd Proms Iau Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar Fehefin 22ain, 23ain, 29ain a’r 30ain gyda pherfformiadau yn Theatr Ffwrnes Llanelli i leoliad oedd yn …

Your browser does not support the video tag.   Ar nos Sadwrn Ebrill 18fed perfformiodd y ‘Big Band’ mewn un o gyngherddau dathlu Cydweli 9…

Cynhaliodd Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin yr Ŵyl Gerdd Hŷn flynyddol dros ddwy noson yn ystod mis Mawrth. Mae’r grwpiau hŷn yn ymarfer yn fisol neu ar gyrsiau…

Cynhaliodd aelodau ‘Stringbuilders Llanelli’ eu cyngerdd blynyddol yn Ysgol Iau Llangennech ar Chwefror 23ain 2015. Mae’r grŵp yn ymarfer bob nos Lun yn ystod y…

Showing news from 1 to 10 of 31. Showing page 1 of 4. Results pages: