IWIND 2016 Llanelli Junior Choir 2015 SORCH Recording Session 2016 Senior Girls Choir 2015 Peri Tour 2015 1 SORCH MFY Big Band 2016

Croeso

Prom Iau 2017

Cynhaliwyd Proms Iau Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar Fehefin 14eg, 15fed, 19eg a’r 20fed gyda pherfformiadau yn Theatr Ffwrnes Llanelli i leoliad oedd yn llawn. Dros y pedair noson ymddangosodd dros 1,500 o ddisgyblion ysgolion cynradd ledled y sir ar y llwyfan. Mae’r grwpiau iau yn ymarfer yn wythnosol neu ar gyrsiau undydd drwy gydol y flwyddyn academaidd, a dyma gyfle euraidd i arddangos ff…