DSCF7737 DSCF7757 DSCF3725 Peri Tour 2015 1 DSCF7773 DSCF7787 DSCF3675

Croeso

Gŵyl Gerdd Canolradd 2018

Cynhaliwyd gŵyl gerdd ganolradd flynyddol y Gwasanaeth Cerdd ar Mai 14eg yn neuadd Ysgol y Frenhines Elisabeth yng Nghaerfyrddin.    Ensemble Gitâr   Ymddangosodd tri o grwpiau yn y cyngerdd - Grŵp Offer Taro, Ensemble Gitâr a Band Chwyth.     Ensemble Offer Taro   Band Chwyth   Roedd y cyngerdd hefyd yn lwyfan i ddoniau unawdydd o blith ein grwpiau hŷn. Cafwyd perfformiad ardderchog gan Rhydian…