DSCF7737 DSCF7757 DSCF3725 Peri Tour 2015 1 DSCF7773 DSCF7787 DSCF3675

Croeso

Prom Iau 2018

Cynhaliwyd Proms Iau Gwasanaeth Cerdd Sir Gaerfyrddin ar Fehefin 11eg, 12fed, 13eg a’r 14eg gyda pherfformiadau yn Theatr Ffwrnes Llanelli i leoliad oedd yn llawn. Dros y pedair noson ymddangosodd dros 1,500 o ddisgyblion ysgolion cynradd ledled y sir ar y llwyfan. Mae’r grwpiau iau yn ymarfer ar gyrsiau undydd drwy gydol y flwyddyn academaidd, a dyma gyfle euraidd i arddangos ffrwyth gwaith caled…